Menu

Deep Brain Stimulation (DBS)

DBS is een techniek waarbij een neurostimulator via twee in het brein geïmplanteerde elektroden met elektrische impulsen de activiteit van specifieke hersengebieden moduleert. Op die manier kunnen symptomen van neurologische en psychiatrische ziektebeelden worden onderdrukt. De operatie, die een dag in beslag neemt, wordt uitgevoerd door een neurochirurg. Het adequaat instellen van de stimulator, iets wat dagen tot maanden kan vergen, wordt gedaan door een neuroloog of psychiater.
DBS is een complexe behandeling die op kleine schaal (ongeveer 100 patiënten in Nederland per jaar, van wie 45 in het AMC) wordt toegepast als laatste redmiddel, dus als andere interventies niet blijken te helpen. De aandoeningen die nu worden behandeld met DBS zijn dwangstoornissen en parkinson. Ook wordt het experimenteel toegepast bij mensen met ernstige chronische depressie en eetstoornissen.