Menu

Dyslexie

Iemand heeft dyslexie wanneer hij bij een normale intelligentie en gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, disproportioneel veel moeite heeft met lezen en spellen. Dyslexie uit zich bijvoorbeeld in het spiegelen, omdraaien en verwisselen van letters.