Menu

Neocortex

De neocortex, het evolutionair nieuwste deel van de hersenschors, is betrokken bij hogere functies zoals waarneming, bewuste beweging, taal, redeneren en abstract denken. De neocortex bestaat uit zes verschillende lagen waartussen geen duidelijke grenzen zijn.