Menu

Neurotransmitters

Boodschapper stofjes in de hersenen die zorgen voor de informatieoverdracht tussen zenuwcellen. De belangrijkste neurotransmitters zijn glutamaat en GABA, de belangrijkste remmende neurotransmitter.