Menu

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)

Een niet-invasieve techniek waarbij met behulp van een magnetische spoel die op een bepaalde plek vlak boven het hoofd wordt gehouden, lokaal de activiteit van neuronen wordt stilgelegd of juist versterkt. Repetitieve of rTMS – TMS-pulsen die snel achter elkaar worden gegeven – kan zorgen voor effecten die langer duren dan de stimulatieperiode zelf. Over de werkzaamheid bestaat discussie. Voorstanders vinden dat er meer moet worden geëxperimenteerd met het aantal en de duur van verschillende frequenties.