Menu

Visuele cortex

Het deel van de hersenschors dat betrokken is bij de visuele waarneming.