Menu

Alzheimer onderzoek

De belangrijkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer is de leeftijd. Tijdens het leven worden hersencellen beschadigd. Sommige mensen herstellen die schade slechter, anderen krijgen extra veel schade, bijvoorbeeld door hersentraumata door boksen, en in beide gevallen ontstaat er een vervroegde kans op de ziekte van Alzheimer.

Maar er zijn ook stimulerende factoren die het ontstaan van alzheimer uit kunnen stellen en die we samenvatten als ‘use it or lose it’. Je kunt al extra hersenreserves tegen alzheimer opbouwen gedurende je vroege ontwikkeling. Kinderen die tweetalig opgroeien geven zo’n sterke extra stimulans aan de hersenontwikkeling dat ze pas zo’n 5 jaar later dementie krijgen dan de rest van de bevolking. Verder helpen een goede scholing, opleiding, lichamelijke activiteit, een veeleisende baan en denksport alzheimer uit te stellen.

De onderzoeksvragen die onderzocht worden op weefsel van de Nederlandse Hersenbank zijn:

  • Wat is de moleculaire basis van het feit dat sommige mensen zo goed bestand zijn tegen Alzheimer (meer hersenreserve hebben) en wat is er de moleculaire basis van dat activatie van de hersenen Alzheimer uitstelt (use it or lose it’)?
  • Zijn de hiervoor verantwoordelijke moleculen ook te gebruiken om beginnende Alzheimer af te remmen?
  • Door welk mechanismen zijn vrouwen kwetsbaarder voor de ziekte van Alzheimer dan mannen?
  • Zijn de betreffende moleculen wellicht te gebruiken om de kans op Alzheimer bij vrouwen te verminderen?

Het onderzoek van prof. Swaab heeft te lijden onder de corona crisis.

Subsidies zijn weggevallen en zijn lezingen gaan niet door.

Maak hersenonderzoek mogelijk en ondersteun het werk van professor Dick Swaab.

Ondersteun hersenonderzoek voor een lang mentaal gezond leven!

Ja, ik word hersenvriend voor 25 euro per jaar en vul onderstaand formulier in:

 

Steun hersenonderzoek