Menu

Onderzoek naar depressie en zelfdoding

Onze hersenen hebben systemen die het mogelijk maken met stress in de omgeving om te gaan. Bij sommige mensen reageren deze hersensystemen echter te sterk op stress waardoor ze een depressie kunnen krijgen. De oorzaak van deze kwetsbaarheid is al vroeg in de ontwikkeling aangelegd, bijvoorbeeld door erfelijke factoren, slechte placenta functie of verwaarlozing van een kind. Bij sommigen gaat een depressie gepaard met zelfmoordgedachten of pogingen, bij anderen niet.

Vrouwen hebben meer kans op depressie en doen vaker een poging tot zelfdoding, mannen doen vaker een gelaagde zelfmoordpoging. Slechts de helft van de depressieve mensen reageert op de beschikbare geneesmiddelen.

De onderzoeksvragen die onderzocht worden op weefsel van de Nederlandse Hersenbank zijn:

  • Wat zijn is de moleculaire achtergrond van de kwetsbaarheid voor depressie en zelfdoding?
  • Wat zijn de verschillen in de stresssystemen die verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen mannen en vrouwen?
  • Wat zijn de moleculaire verschillen tussen hen die wel of niet tot zelfdoding overgaan en wat zijn de moleculaire verschillen tussen de verschillende vormen van depressie (major depression disorder en bipolaire stoornis).

Het onderzoek van prof. Swaab heeft te lijden onder de corona crisis.

Subsidies zijn weggevallen en zijn lezingen gaan niet door.

Maak hersenonderzoek mogelijk en ondersteun het werk van professor Dick Swaab.

Ondersteun hersenonderzoek voor een lang mentaal gezond leven!

Ja, ik word hersenvriend voor 25 euro per jaar en vul onderstaand formulier in:

Steun hersenonderzoek

Meer lezen

Depressie

TELEFONISCH HULP

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk voor hulp en advies op 113.nl of bel 0900-0113.