Menu

Parkinson onderzoek

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door degeneratie van hersencellen in de Substantia Nigra. Bij het Parkinson proces spelen microglia cellen een rol. In hersenweefsel overleden donoren van de Nederlandse Hersenbank van de Substantia Nigra vonden wij een sterke verhoging van een pas recent gevonden histamine receptor (H4 receptor), die de activiteit van microglia bleek te reguleren. In een diermodel voor de ziekte van Parkinson was ook de microglia activiteit en de spiegel van de H4-receptor verhoogd. We hebben vervolgens aangetoond dat het remmen van de H4 receptor in dit model het Parkinson proces stillegt, zowel wat de gedragsafwijkingen betreft als de neuropathologie.

Het vervolgonderzoek zal bestaan uit experimenten die aan moeten tonen dat dit een geheel nieuwe en veilige therapeutische strategie kan zijn voor de ziekte van Parkinson. Het onderzoek zal ook gebeuren met H4-remmende stoffen die reeds in de kliniek zijn goedgekeurd voor andere doeleinden.

Het onderzoek van prof. Swaab heeft te lijden onder de corona crisis.

Subsidies zijn weggevallen en zijn lezingen gaan niet door.

Maak hersenonderzoek mogelijk en ondersteun het werk van professor Dick Swaab.

Ondersteun hersenonderzoek voor een lang mentaal gezond leven!

Ja, ik word hersenvriend voor 25 euro per jaar en vul onderstaand formulier in:

Steun hersenonderzoek

Meer lezen

De ziekte van Parkinson