Menu

De organisatie

Het Nederlands Herseninstituut is het meest toonaangevende instituut voor fundamenteel hersenonderzoek van Nederland. Ruim 200 wetenschappers, van meer dan 27 nationaliteiten, zijn gebundeld in zeventien onderzoeksgroepen. Zij werken samen met verschillende universiteiten en ziekenhuizen. Het Herseninstituut is bovendien partner in het Spinoza Centrum, een samenwerkingsverband dat vierhonderd neurowetenschappers in de regio Amsterdam verbindt.

We doen onderzoek op mensen en op proefdieren om de werking van basale hersenmechanismen in het levende brein te kunnen begrijpen. Omdat voor een goed begrip van onze hersenen een blik in het menselijk brein noodzakelijk is, onderzoeken wetenschappers bovendien postmortaal humaan hersenweefsel dat afkomstig is van hersendonoren. Hiervoor is de Nederlandse Hersenbank opgericht.

Daarnaast huisvest het Instituut het Slaap Lab waar de onderzoekers in samenwerking met vrijwilligers, uitgebreid fundamenteel onderzoek doen naar slapeloosheid.

Lees meer over het Herseninstituut in ons Master the Mind magazine.