Menu

Christian Keysers

Groepsleider

E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 5661717

 

Onderzoek

Mijn droom is om te begrijpen wat ons sociaal maakt. Waarom huiveren wij als een vriend zichzelf verwondt? Waarom begrijpen wij intuïtief hoe onze partner zich voelt?

Mijn passie is om de krachtige middelen van de neurowetenschappen te gebruiken om een antwoord te vinden op deze vragen. Met behulp van een combinatie van niet-invasieve neuroimaging bij mensen en invasieve neurofysiologie bij dieren bestudeer ik hoe de zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor onze eigen acties, gevoelens en emoties betrokken zijn bij het delen en voorspellen van acties, gevoelens en emoties van anderen.

Dit onderzoek helpt ons de structuur van onze sociale natuur – empathie – te begrijpen en waarom sommige van ons meer worstelen met de sociale wereld dan anderen.

Mini Bio

Christian Keysers is Frans en Duits en is geboren in 1973 in Belgie. Hij studeerde psychologie en biologie in Duitsland en de Verenigde Staten en promoveerde op het gebied van neurowetenschappen met David Perrett in St Andrews (VK). In 2000 werd hij een postdoc in het team van Giacomo Rizzolatti (Parma, Italië). Zijn werk toonde aan dat spiegelneuronen reageren op zowel het zien als het horen van acties. Deze ontdekking is een van de meest geciteerde publicaties in de neuroscience. In 2004 verhuisde hij naar Groningen waar hij begon als assistent professor. Hier toonde hij aan dat speigelneuronen zich uitstrekken tot in een groep structuren die tussen de hersenstam en de hersenschors ligt (het limbisch systeem) en de zenuwen die zich onder de huid bevinden (tactile systeem), de neuronale basis voor empathie. Zijn werk leverde meer dan 8000 citaties op, waarvan de helft buiten zijn eigen veld van neurologie, waaronder psychologie (36% van alle citaties), techniek en computerwetenschappen (12%), medische wetenschappen (11%) en geesteswetenschappen (8%).

Sinds 2010 is hij hoofd van het Social Brain Lab bij het Nederlands Herseninstituut samen met Valeria Gazzola. Daarnaast is hij hoogleraar sociale neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behoort tot de top 1% van de meest invloedrijke wetenschappers gebaseerd citaties, heeft een aantal prestigieuze subsidies mogen ontvangen (VICI, VIDI, Marie Curie Excellence Grant, ERC), en is een redactioneel bestuurslid van de belangrijkste tijdschriften op het gebied van de sociale neurowetenschappen (SCAN, social Neuroscience, Phil. Trans. B). Daarnaast zit hij in de adviesraad van toekomstige en opkomende technologieën bij de Europese Commissie. Hij houdt zich bezig met het vormgeven van het Europese onderzoeksbeleid: als een gekozen lid van het bestuur van de Jonge Akademie van Europa en een lid van de Academia Europea, bevordert hij het fundamenteel onderzoek en de financiering van dergelijk onderzoek. Zijn passie voor verspreiding van wetenschap bracht hem tot het schrijven van het bekroonde boek The Empathic Brain.

Nevenfuncties

  • Gewoon hoogleraar Universiteit van Amsterdam
  • Bestuurslid Young Academy of Europe
  • Vennoot van SocialBrain VOF

Volledig CV: KeysersCV

Publicaties