Menu
Felice Veen

Felice Veen

Promovendus

E-mail: [email protected]
Social media:

Ik ben vooral geïnteresseerd in het ontrafelen van de neurale mechanismen die cognitieve (in)flexibiliteiten aansturen. In mijn onderzoek bestudeer ik het maken en doorbreken van gewoontegedrag, gedreven door positieve of negatieve bekrachtiging. Ik gebruik fluorescerende calciumbeeldvorming om de activiteit in de mPFC van de rat te volgen tijdens de overgang van doelgericht naar automatisch gedrag. Mijn doel is om interindividuele verschillen te vinden in het mPFC neurale correlaat van inflexibel gedrag. Daarnaast gebruik ik chemogenetische of optogenetische manipulatiemethoden om causaliteit te bevestigen. Het bestuderen van de neurale mechanismen achter de omschakeling van doelgericht naar automatisch gedrag zal ons helpen de onderliggende pathologieën van psychiatrische stoornissen die worden gekenmerkt door cognitieve inflexibiliteit, zoals verslaving, OCS, pathologisch gokken en schizofrenie, beter te begrijpen. Mijn achtergrond ligt in de natuurkunde, maar nadat ik over de hele wereld had gewerkt en daarbij een groot aantal verschillende gedragingen bij mensen had waargenomen, werd mijn nieuwsgierigheid gewekt naar wat er achter dit gedrag zat. Ik kies er dan ook voor om Cognitieve Neurobiologie en Klinische Neurofysiologie te gaan studeren. Mijn studies hebben me inzicht gegeven in het opvallende systeem dat ons brein is en hebben mijn interesse gewekt in hoe de activiteit van grotere netwerken functioneren en gedrag induceert, vooral inflexibel gedrag. Mijn doel is om fundamentele kennis te verkrijgen over hersenfuncties van afzonderlijke neuronen tot circuits en netwerken en hun zeer acute effecten op zichtbaar gedrag. Misschien kunnen deze preklinische inzichten ons ooit helpen in de kliniek.” mijn nieuwsgierigheid naar wat er achter dit gedrag zat werd aangewakkerd. Ik kies er dan ook voor om Cognitieve Neurobiologie en Klinische Neurofysiologie te gaan studeren.

Mijn studies hebben me inzicht gegeven in het opvallende systeem dat ons brein is en hebben mijn interesse gewekt in hoe de activiteit van grotere netwerken functioneren en gedrag induceert, vooral inflexibel gedrag. Mijn doel is om fundamentele kennis te verkrijgen over hersenfuncties van afzonderlijke neuronen tot circuits en netwerken en hun zeer acute effecten op zichtbaar gedrag. Misschien kunnen deze preklinische inzichten ons ooit helpen in de kliniek.” mijn nieuwsgierigheid naar wat er achter dit gedrag zat werd aangewakkerd. Ik kies er dan ook voor om Cognitieve Neurobiologie en Klinische Neurofysiologie te gaan studeren. Mijn studies hebben me inzicht gegeven in het opvallende systeem dat ons brein is en hebben mijn interesse gewekt in hoe de activiteit van grotere netwerken functioneren en gedrag induceert, vooral inflexibel gedrag. Mijn doel is om fundamentele kennis te verkrijgen over hersenfuncties van afzonderlijke neuronen tot circuits en netwerken en hun zeer acute effecten op zichtbaar gedrag. Misschien kunnen deze preklinische inzichten ons ooit helpen in de kliniek.” vooral inflexibel gedrag. Mijn doel is om fundamentele kennis te verkrijgen over hersenfuncties van afzonderlijke neuronen tot circuits en netwerken en hun zeer acute effecten op zichtbaar gedrag. Misschien kunnen deze preklinische inzichten ons ooit helpen in de kliniek.” vooral inflexibel gedrag. Mijn doel is om fundamentele kennis te verkrijgen over hersenfuncties van afzonderlijke neuronen tot circuits en netwerken en hun zeer acute effecten op zichtbaar gedrag. Misschien kunnen deze preklinische inzichten ons ooit helpen in de kliniek.”