Menu

Ruben Eggers

Promovendus
E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 5665510

 

Onderzoek

Wortel avulsies welke kunnen ontstaan door tractie aan de brachiale plexus, kunnen leiden tot compleet en permanent verlies van functie. Tot relatief kort geleden werden dergelijke laesies als onbehandelbaar beschouwd. Hoewel reimplantatie van een geavulseerde ventrale wortel tot enige motor axon regeneratie leid, blijft de mate van functie herstel zeer beperkt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de omgekeerde relatie tussen de afstand (i.e. tijd) die een axon moet afleggen om bij de ver gelegen spier te komen en de mate van motoneuron overleving, axon regeneratie en groei- bevorderende staat van de perifere zenuw.

Mijn PhD onderoek richt zich op het verbeteren van motor axon regeneratie naar deze ver gelegen spieren. Uiteindelijk is het einddoel het herstel van functie te bewerkstelligen. Een van de technieken waarmee we dit proberen te bereiken is de toepassing van gen therapie met behulp van een ‘stealth’ schakelaar voor glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) op de locatie van ventrale wortel implantatie. Dit systeem stelt ons in staat de expressie van deze motoneuron overlevings- en regeneratie bevorderende factor tijdelijk gecontroleerd tot expressie te brengen. Dit heeft geleid tot verbeterde motoneuron overleving, toegenomen distale motor axon uitgroei en een verbeterde electrofysiologische response van de distale spier.

Biosketch

Ruben Eggers is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht in Medisch- Biologisch Laboratorium onderzoek, gespecialiseerd in biotechniek. Hij is begonnen als analist in de Verhaagen groep waar hij onderzoek uitvoert en ondersteunt welke gericht is op verbetering van functieherstel na CZS en PZS schade. Zijn expertises zijn microchirurgie, interventie strategieen met behulp van virale vectoren, validatie van functieherstel, histologische verwerkingen en dataset analyses. Naast analist, is hij sinds Juni 2014 begonnen aan een PhD project welke wordt begeleid door Prof. Joost Verhaagen en Prof. Martijn Malessy (LUMC).

PUBLICATIes

 • M.J. Ruitenberg, R .Eggers, G.J. Boer, J. Verhaagen. Adeno-associated viral vectors as agents for gene delivery: application in disorders and trauma of the central nervous system. Methods (2002)
 • A.R .Harvey, W. Kampuis, R. Eggers, N.A .Symons, B. Blits, S. Niclou, G.J. Boer, J. Verhaagen. Intra-vitreal injection of Adeno-associated Viral Vectors Results in the transduction of Different types of retinal neurons in neonatal and adult rats: A comparison with lentiviral vectors. Mol.Cell Neurosci. (2002)
 • N.L.U .van Meeteren, R .Eggers, A.J. Lankhorst, W.H. Gispen, F.P.T. Hamers. Locomotor recovery after spinal cord contusion injury in rats is improved by spontaneous exercise. J. Neurotrauma (2003)
 • B. Blits, T. P. Carlstedt, M.J. Ruitenberg, F. de Winter, W. T. J. M. C. Hermens, P.A. Dijkhuizen, J. W. C. Claasens, R. Eggers, R. van der Sluis, L.Tenenbaum, G. J. Boer J. Verhaagen. Rescue and sprouting of motoneurons following ventral root avulsion and reimplantation combined with intraspinal adeno-associated viral vector-mediated expression of glial cell line-derived neurotrophic factor or brain-derived neurotrophic factor. Exp.Neurol (2004)
 • B.Y.Ahmed, S.Chakravarthy, R.Eggers, W.T.J.M.C.Hermens, J.Y.Zhang, S.P. Niclou, C. Levelt, F. Sablitzky, P.N. Anderson, A.R. Lieberman , J. Verhaagen. Efficient delivery of Cre-recombinase to neurons in vivo and stable transduction of neurons using adeno-associated and lentiviral vectors. BMC Neurosci. (2004)
 • De Wit, J., Eggers, R., Evers, R. Castren E, Verhaagen, J. Long-term adeno-associated viral vector-mediated expression of truncated TrkB in the adult rat facial nucleus results in motor neuro degeneration. j.Neuroscience (2006)
 • Hendriks, W.T.J., Eggers, R., Ruitenberg, M.J., Blits, B., Hamers,F.P.T., Verhaagen, J, and Boer,G.J. Profound differences in spontaneous long term functional recovery after defined spinal tract lesions in the rat. J. Neurotrauma (2006)
 • Hendriks WT, Eggers R, Verhaagen J, Boer GJ. Gene transfer to the spinal cord neural scar with lentiviral vectors: predominant transgene expression in astrocytes but not in meningeal cells. J Neurosci Res. (2007)
 • Hendriks WT Eggers R,*, Carlstedt TP, Zaldumbide A, Tannemaat MR, Fallaux FJ, Hoeben RC, Boer GJ, Verhaagen J. Lentiviral vector-mediated reporter gene expression in avulsed spinal ventral root is short-term, but is prolonged using an immune “stealth” transgene. Restor Neurol Neurosci. (2007)
 • Eggers R, Hendriks WT, Tannemaat MR, van Heerikhuize JJ, Pool CW, Carlstedt TP, Zaldumbide A, Hoeben RC, Boer GJ, Verhaagen J. Neuroregenerative effects of lentiviral vector-mediated GDNF expression in reimplanted ventral roots. Mol Cell Neurosci. (2008)
 • Tannemaat MR, Eggers R, Hendriks WT, de Ruiter GC, van Heerikhuize JJ, Pool CW, Malessy MJ, Boer GJ, Verhaagen J. Differential effects of lentiviral vector-mediated overexpression of nerve growth factor and glial cell line-derived neurotrophic factor on regenerating sensory and motor axons in the transected peripheral nerve. Eur J Neurosci. (2008)
 • Tannemaat MR, Boer GJ, Eggers R, Malessy MJ, Verhaagen J. From microsurgery to nanosurgery: how viral vectors may help repair the peripheral nerve. Prog Brain Res. (2009)
 • Eggers R, Tannemaat MR, Ehlert EM, Verhaagen J. A spatio-temporal analysis of motoneuron survival, axonal regeneration and neurotrophic factor expression after lumbar ventral root avulsion and implantation. Exp Neurol. (2010)
 • Erich M Ehlert, Ruben Eggers, Simone Niclou and Joost Verhaagen Cellular toxicity following application of adeno-associated viral vector driven RNA interference in the central nervous system. BMC Neurosci. (2010)
 • Mason MR, Ehlert EM, Eggers R, Pool CW, Hermening S, Huseinovic A, Timmermans E, Blits B, Verhaagen Comparison of AAV Serotypes for Gene Delivery to Dorsal Root Ganglion Neurons. Molec. Ther. (2010)
 • Geeven G, Macgillavry HD, Eggers R, Sassen MM, Verhaagen J, Smit AB, de Gunst MC, van Kesteren RE. LLM3D: a log-linear modeling-based method to predict functional gene regulatory interactions from genome-wide expression data. Nucleic Acids Res. (2011)
 • Joanna Korecka, Marijn Schouten, Ruben Eggers, Ayse Ulusoy, Koen Bossers and Joost Verhaagen. Comparison of AAV Serotypes for Gene Delivery to Dopaminergic Neurons in the Substantia Nigra. In Tech: Viral Gene Therapy (2011)
 • Simone A. van den Berge, Miriam E. van Strien, Joanna Korecka, Anke A. Dijkstra, Jacqueline A. Sluijs,Lieneke Kooijman, Ruben Eggers, Lidia De Filippis, Angelo L. Vescovi, Joost Verhaagen, Wilma D.J.van de Berg, Elly M. Hol. The proliferative capacity of the subventricular zone is maintained in the parkinsonian brain. Brain (2011)
 • Korecka JA, Eggers R, Swaab DF, Bossers K, Verhaagen J. Modeling early Parkinson’s disease pathology with chronic low dose MPTP treatment. Restor.Neurol.Neurosci. (2013)
 • Roet KC, Eggers R, Verhaagen J. Non-invasive bioluminescence imaging of olfactory ensheathing glia and Schwann cells following transplantation into the lesioned rat spinal cord. Cell Transplantation (2012)
 • Fred de Winter, Stefan Hoyng, Martijn Tannemaat, Ruben Eggers, Matthew Mason, Martijn Malessy, Joost Verhaagen. Gene therapy approaches to enhance regeneration of the injured peripheral nerve. Eur J. Pharmacol (2013)
 • Ruben Eggers , Fred de Winter , Stefan A. Hoyng , Kasper C.D. Roet , Erich M. Ehlert, Martijn J.A. Malessy, Joost Verhaagen , Martijn R. Tannemaat . Lentiviral vector-mediated GDNF gradients after ventral root avulsion: effects on axon trapping, Schwann cell maturation and myelination. PLOS-one (2013)
 • Roet, K.C.D, Franssen, De bree, Essing, Zijlstra, Fagoe, Eggink, Eggers, Smit, Kesteren, Verhaagen. A multilevel screening strategy defines a molecular fingerprint of pro-regenerative olfactory ensheathing cells and identifies SCARB2, a protein that improves regenerative sprouting of injured sensory spinal axons. J.Neurosci. (2013)
 • Nitish D. Fagoe , Ruben Eggers , Joost Verhaagen, Matthew R. J. Mason. A compact dual promoter adeno-associated viral vector for efficient delivery of two genes to dorsal root ganglion neurons. Gene ther. (2014)
 • Stefan Hoyng, Sara Gnavi, Fred de Winter, Ruben Eggers, Takeaki Ozawa, Arnaud Zaldumbide, Rob Hoeben, Martijn Malessy, and Joost Verhaagen. Developing a potentially immunologically-inert tetracycline regulatable viral vector for gene therapy in the peripheral nerve. Gene ther. (2014)
 • Ilary Allodi, Vasil Mecollari, Francisco González-Pérez, Ruben Eggers, Stefan Hoyng, Joost Verhaagen, Xavier Navarro, Esther Udina. Schwann cells transduced with a lentiviral vector encoding Fgf-2 promote motor neuron regeneration following sciatic nerve injury. Glia (2014)
 • van der Kallen LR, Eggers R, Ehlert EM, Verhaagen J, Smit AB, van Kesteren RE Genetic deletion of the transcriptional repressor NFIL3 enhances axon growth in vitro but not axonal repair in vivo. PLoS One (2015)
 • Fagoe ND, Attwell CL, Eggers R, Tuinenbreijer L, Kouwenhoven D, Verhaagen J, Mason MR. Evaluation of five tests for the assessment of functional recovery following cervical or thoracic dorsal column transection in the rat. Plos One (2016)
 • Eggers R, Tannemaat MR, De Winter F, Malessy MJ, Verhaagen J. Clinical and Neurobiological advances in promoting regeneration of the ventral root avulsion lesion. Eur J. Neurosci (2016)