Menu

Nalatenschap

Dankzij uw nalatenschap kan het Herseninstituut meer onderzoek doen naar de hersenen en worden baanbrekende resultaten eerder bereikt. Wilt u nalaten aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut dan moet u dat vastleggen in een testament. Hiervoor heeft u een notaris nodig.

De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van het Herseninstituut aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen erfbelasting betalen over uw nalatenschap en het bedrag of goed dat u nalaat volledig ten goede komt aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. U kunt op verschillende manieren aan ons nalaten.

Legaat

Een legaat is een vastgesteld bedrag of een goed (een huis of kunstwerk bijvoorbeeld) dat u aan een persoon of organisatie nalaat. Als u een legaat opneemt wordt dit eerst afgetrokken van uw totale nalatenschap. Wat daarna overblijft wordt verdeeld onder uw overige erfgenamen. Een legaat is ook geschikt voor het geven van kleinere bedragen (aan meerdere organisaties).

Erfstelling

Een erfstelling is een vast deel van uw vermogen dat u aan een of meerdere erfgenamen toewijst in uw testament. Als u de Stichting Vrienden van het Herseninstituut als een erfgenaam opneemt, krijgen wij na aftrek van alle legaten en kosten (bijvoorbeeld nog te betalen rekeningen en de kosten van de uitvaart) het deel dat u aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut hebt toegekend. U kunt ons met andere personen of andere goede doelen opnemen, maar natuurlijk ook als enig erfgenaam.

Fonds op naam

Een Fonds op naam is een fonds dat u bij leven of na uw overlijden via uw testament, opricht. Met een Fonds op naam kunt u zelf bepalen aan welk doel en op welke manier wij uw geld besteden. Het oprichten van een fonds op naam is bij de Stichting Vrienden van het Herseninstituut mogelijk vanaf € 50.000.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over het opnemen van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut in uw testament? Neem contact met ons op via [email protected].

Download onze folder voor meer informatie.