Menu

Periodieke schenking

Wilt u het onderzoek door het Nederlands Herseninstituut voor langere tijd steunen, dan kan dat goed via een periodieke schenking omdat u deze volledig kunt aftrekken voor belasting. Voordeel voor ons is dat wij voor minimaal 5 jaar op uw steun mogen rekenen.

Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • U legt de schenking vast in een overeenkomst tussen u en de Stichting Vrienden van het Herseninstituut voor minimaal 5 jaar.
  • U schenkt in vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde bedrag.
  • U kunt de schenking alleen aftrekken, als u het totale jaarbedrag hebt overgemaakt.

Bereken hier uw eigen belastingvoordeel.

U kunt de schenkingsovereenkomst hier vinden.

Er zijn verschillende manieren om de schenkingsovereenkomst in te vullen.

Downloaden en e-mailen

Download het formulier op uw eigen computer. Vul uw gegevens met de computer in – het formulier is digitaal invulbaar.
Print het formulier uit en zet uw handtekening eronder. Het is ook mogelijk een digitale handtekening te plaatsen, u hoeft het formulier dan niet te printen en te scannen.
Scan het ondertekende formulier weer in, sla het op als pdf, en mail het naar [email protected]

Printen en met de hand invullen

Natuurlijk mag u deze overeenkomst ook met de hand invullen. Print het formulier uit, vul het in en onderteken, scan het in en mail het naar [email protected].
Stuurt u het formulier liever per post terug? Stuur het formulier dan in een envelop naar:

Stichting Vrienden van het Herseninstituut
Antwoordnummer 39332
1090 WC Amsterdam

Een postzegel is niet nodig.

Stichting Vrienden voorziet uw periodieke schenkingsovereenkomst van een transactienummer en stuurt het formulier naar u terug.
Het transactienummer gebruikt u bij uw belastingaangifte om uw teruggave te ontvangen.

Heeft u vragen? Belt u dan naar 020 566 4597 of stuur een email naar [email protected]