Menu

Wat zien mensen met een visuele prothese?

Pieter (54 jaar) is sinds 2007 directeur van het Nederlands Herseninstituut. Hij leidt de onderzoeksgroep die onderzoek doet naar de visuele hersenschors en bewustzijn. Dankzij dit onderzoek ontwikkelt hij nu een prothese om blinde mensen weer te laten zien.

“Dat is toch wel mijn droom, om blinden hun zicht weer terug te geven. Wereldwijd zijn er ongeveer veertig miljoen mensen die lijden aan blindheid. In Nederland zijn dat er ongeveer zeventigduizend. Van een deel werkt het oog nog goed genoeg om in aanmerking te komen voor een netvliesprothese, iets dat nu ook in ontwikkeling is. Voor de overige mensen kan een visuele prothese in de toekomst wellicht uitkomst bieden.”

De hersenen aangesloten op een camera

“De toekomstige prothese stelt blinde mensen in staat weer te zien door middel van hersenstimulatie. Het idee is om het zicht weer terug te geven door een camera aan te sluiten op de visuele hersenschors. Met kleine stroompjes in de hersenen creëren we vervolgens visuele waarnemingen. Binnen een paar jaar verwachten we de eerste mensen te behandelen.”

Wat zien mensen met een visuele prothese?

“De prothese werkt alleen bij mensen die ooit hebben gezien en door een ongeluk of een ziekte blind zijn geworden. Ze zien grote stippen en zwart/wit beelden en krijgen zo ongeveer 2% zicht terug. Dat lijkt niet veel maar voor iemand die blind is, is dat een belangrijke stap.
We hebben inmiddels ook een VR-bril voor mensen die gewoon zicht hebben, zodat ze kunnen ervaren wat een blind persoon met prothese kan zien in de toekomst.”

De prothese voor blinden: een direct gevolg van hersenonderzoek

“Ik doe al jaren onderzoek naar de werking van de hersenen. De visuele prothese is eigenlijk het directe gevolg van het fundamentele onderzoek dat we doen naar de werking van de hersenen. Het Nederlands Herseninstituut is een fantastische plek om te werken door alle faciliteiten als de Hersenbank, speciale technologieën die we zelf testen, eerst bij proefdieren en dan bij mensen, en geavanceerde microscopen. Ik ben trots op waar het instituut wetenschappelijk staat en erg blij, dat er een stichting is die zorgt voor geld voor hersenonderzoek.”

Contact houden met blinde mensen

“Het is heel bijzonder om dit specifieke onderzoek te mogen doen en contact te hebben met blinde mensen hierover. We krijgen veel donaties van hen maar ook van familieleden van blinde personen (bijvoorbeeld van Stichting Dani) en de fondsenwervende actie van Ciham Fennich. Daar zijn we erg blij mee. Het is natuurlijk geweldig als dit onderzoek straks mensen helpt weer te zien.”

Wilt u ook hersenonderzoek steunen? Dat kan, iedere donatie is van harte welkom.

Steun hersenonderzoek

Lees ook het verhaal van Jens Naumann, die dankzij een visuele prothese weer kon even zien in de eerste jaren van deze eeuw. Helaas was de technologie in die tijd nog niet geschikt voor een langdurig behandeleffect, zodat de financiering van het project werd stopgezet.