Menu

Bestuur Stichting Vrienden van het Herseninstituut

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut bestaat uit zes personen die zich onbezoldigd inzetten voor de Stichting. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de stichting en de algemene gang van zaken binnen de stichting en geeft  gevraagd en ongevraagd advies.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit de volgende personen:

– Prof dr. J.C. Stoof, voorzitter

– Prof dr. P.R. Roelfsema, penningmeester
– Prof dr. P.J. Lucassen, secretaris
– Prof. dr. E. Meijer, bestuurslid
– Prof. dr. E. Hol, bestuurslid
– Prof. dr. D.F. Swaab, adviseur

De hoofd en nevenfuncties bestuur staan in dit pdf document.

Bestuursleden Stichting Vrienden van het Herseninstituut

v.l.n.r.: prof. Dick Swaab, prof. Emmo Meijer, prof. Hans Stoof, prof. Pieter Roelfsema, prof. Paul Lucassen, prof. Elly Hol.