Menu

Jaarverslagen, jaarrekeningen en statuten

 

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut vertelt graag wat zij bereikt heeft en hoe dat is gebeurd.
Hieronder vindt u de jaarverslagen van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Ook een jaarlijkse financiële verantwoording is hier opgenomen.

Klik op het jaarverslag dat u wilt inzien om het te openen.

Jaarverslag Vrienden van het Herseninstituut 2021

De stichting heeft een beleidsplan waarin onze doelstellingen voor de komende jaren staan. U kunt dat inzien met deze link: Beleidsplan 2021-2022

Eerdere jaarrekeningen en jaarverslagen:

Wij hebben een ANBI status. Hierdoor heeft een donateur fiscaal voordeel bij donaties. Onderdeel daarvan is het publiceren van dit document op onze website: Kopie publicatieplicht Fondswervende organisaties – St. Vrienden Herseninstituut.

De Stichting handelt volgens de doelstellingen in haar statuten. De statuten van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut kunt u met de volgende link inzien.

Statuten Stichting Vrienden van het herseninstituut 2020