Menu

Vrienden Projecten

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut financiert verschillende wetenschappelijke projecten. Deze projecten hebben altijd als doel om de werking van onze hersenen beter te leren begrijpen en om de strijd aan te gaan met hersenziekten en oogaandoeningen.

Het Fonds van Hessen-Israels heeft de projecten naar albinisme en aanverwante aandoeningen mogelijk gemaakt.

Het onderzoek naar erfelijke aanleg van hersenziekten bij de Nederlandse Hersenbank is mogelijk gemaakt door een legaat van de familie Nieuwold.

Het onderzoek naar depressie en suicide heeft een bijdrage ontvangen van een particuliere donateur.

Onderstaand kunt u meer lezen over de verschillende projecten.